انواع خطوط تولید ماشین آلات دورانی فشرده

cap_compression2
ماشین 16 کویته دورانی فشرده
ماشین آلات دورانی
cap_compression2
ماشین 24 کویته دورانی فشرده
ماشین آلات دورانی
cap_compression2
ماشین 36 کویته دورانی فشرده
ماشین آلات دورانی
cap_compression2
دستگاه 48 کویته دورانی فشرده
ماشین آلات دورانی
cap_compression2
ماشین 18 کویته دورانی فشرده
ماشین آلات دورانی
قالب پریفرم
قالب های پریفرم
قالب تزریق
dosing
دوزینگ ( دوزر )
دوزینگ
injection
قالب تزریق پلاستیک
قالب تزریق
slitting_huangyan
تیغ زن مدل JF28
تیغ زن درب
slitting_guanzhou
تیغ زن مدل GS4204
تیغ زن درب

به دنبال یک مشاور برای طرح کسب و کار